انواع واجبات

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


تقسیمات واجب :


1- واجب نفسی و واجب غیری
واجب نفسی آن است که خود عمل واجب است، نه برای رسیدن به عمل دیگر، مانند نماز و روزه .
واجب غیری عملی است که برای رسیدن به واجب دیگر واجب شده مانند وضو، غسل جنابت، پاک کردن لباس از نجاست برای نماز و غیره. این قسم را واجب مقدمی نیز گویند.


2-واجب تعبدی و توصلی
واجب تعبدی عملی است که باید آن را به قصد قربت و نیت عبادت به جا آورد و الا باطل خواهد بود، مانند حج و نماز.
واجب توصلی آن است که انجام اصل عمل کافی است گرچه به نیت قرب نباشد، مانند شستن چیز نجس و پاک کردن بدن برای نماز.

ادامه مطلب

مشخصات

  • منبع: http://eksireeshgh.blog.ir/1395/03/19/%D8%A8
  • کلمات کلیدی: واجب ,نماز ,برای نماز ,برای رسیدن
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای